รับสมัครบุคลากร
บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกชั้นนำของเมืองไทย ที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศมานานกว่า 40 ปี และมีการเจริญเติบโต ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรดังนี้
สมัคร
ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
 • พนักงานคีย์ข้อมูล

  คุณสมบัติ

   • • เพศหญิง
   • • อายุไม่เกิน 40 ปี
   • • วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.
   • • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
   • • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ 
      
    สำนักงานสาขาต่างจังหวัด
 • พนักงานเช็คเกอร์ (จัดส่ง)

  คุณสมบัติ

   • • เพศชาย
   • • อายุ 18 ปีขึ้นไป
   • • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
   • • สามารถเช็คสินค้าได้
      
    (ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
   • • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ
      
    สำนักงานสาขาต่างจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์

  คุณสมบัติ

   • • ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
   • • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
      
    สาขาบริหารการจัดการ หรือ การตลาด
   • • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดัน
   • • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
      
    MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
   • • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
   • • มีมนุษย์สัมพันธ์และวาทะศิลป์ที่ดี
   • • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ และ
      
    สำนักงานสาขาต่างจังหวัด
 • เจ้าหน้าที่บัญชี

  คุณสมบัติ

   • • ไม่จำกัดเพศ
   • • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป 
      
    สาขาการบัญชี
   • • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
      
    พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
   • • มีความรับผิดชอบ และ 
      
    มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   • • หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชี 
      
    จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • • สามารถทำงานที่ สถานีขนส่งสินค้า 
      
    พุทธมณฑล ได้
   • • ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ