การบริการ

บริการรับขนส่งและกระจายสินค้า มี 3 รูปแบบ


1. การขนส่งสินค้าแบบเหมาคันจากโรงงานหรือคลังสินค้าต้นทางไปยังปลายทาง ทั่วประเทศ (B2B)
  • 1

  • 2

  • 3

2. การขนส่งและกระจายสินค้าแบบรายกล่อง จากโรงงานหรือคลังสินค้าต้นทางไปยังปลายทาง (B2B),(B2C)
บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ใช้ระบบ Cross docking ในการกระจายสินค้า โดยมีสถานีขนส่งสินค้า ต้นทางที่ พุทธมณฑลสาย 3 และศูนย์กระจายสินค้าที่จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก(แม่สอด) เชียงใหม่ เชียงราย เพื่อสามารถจัดส่ง และกระจายสินค้า ให้แก่ลูกค้า ได้อย่างครอบคลุมในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ

ศูนย์กรุงเทพฯ

ศูนย์นครสวรรค์

ศูนย์กำแพงเพชร

ศูนย์พิษณุโลก

ศูนย์ตาก(แม่สอด)

ศูนย์แพร่

ศูนย์เชียงใหม่

ศูนย์เชียงราย

3. การขนส่งรายชิ้นจากสถานีขนส่งบริษัท ( พุทธมณฑลสาย 3 ) ไปยังปลายทาง (B2B), (B2C), (C2C)
การบริหารงานขนส่งของ บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้มีการนำระบบ TMS (Transport Management System)
มาช่วยบริหารจัดการ โดยระบบสามารถเชื่อมโยง ข้อมูลการจัดส่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา
ยานพาหนะขนส่งของบริษัท
ท่านลูกค้าสามารถระบุชนิดของยานพาหนะขนส่งซึ่งทางบริษัท สามารถจัดเตรียมยานพาหนะตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถตู้คอนเทนเนอร์ รถพ่วง รถเทลเลอร์ รถ 10 ล้อ รถ 6 ล้อ รถกระบะ 4 ล้อ โดยมีบริการนำรถ เข้าไปรับสินค้าหน้าโรงงาน พร้อมกระจายสินค้าตาม KPI ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดได้