ประวัติ
บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ก่อตั้ง โดย คุณ สกนธ์ กัปปิยจรรยา (ประธานกรรมการ) จากประสบการณ์การทำธุรกิจ ด้านธุรกิจ ขนส่งสินค้าทางบก มากว่า 40 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญโดยมีทีมงานและระบบที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถรับงานขนส่งและกระจายสินค้า
  • 2523

    ในปี พ.ศ. 2523 คุณ สกนธ์ กัปปิยจรรยา ร่วมก่อตั้ง บริษัท ป.สยาม ขนส่ง จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งและ กระจายสินค้า ภาคเหนือตอนล่าง ในช่วงเวลาดังกล่าว ทางบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน ระบบเศรษฐกิจในเขตภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากสินค้าอุปโภคและบริโภคเกือบทุกรายการ ทางบริษัทเป็นผู้ขนส่งและกระจายสินค้า

  • 2542

    ในปี พ.ศ 2542 คุณ สกนธ์ กัปปิยจรรยา ก่อตั้ง บริษัท นีโอ สุกี้ไทยเรสเทอรองส์ จำกัด เนื่องจาก ความชอบในธุรกิจอาหารและมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ ในอนาคต นอกเหนือจาก ร้านนีโอสุกี้ ยังมี ร้านอาหาร ในเครือ ได้แก่ มิสเตอร์กังฟู และ ซุนวู บาร์บีคิว

  • 2552

    ในปี พ.ศ.2552 ได้เล็งเห็นศักยภาพและการเติบโต ที่ก้าวกระโดดของธุรกิจโลจิสติกส์ คุณสกนธ์ และคุณธนธัช (ทายาท) ได้ร่วมก่อตั้ง บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจขนส่งและกระจายสินค้า ในภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ทางบกสินค้าที่สำคัญที่สุดในแถบภูมิภาคอาเซียน

ด้วย วิสัยทัศน์ , พันธกิจ ตลอดจน ระบบ และ บุคลากร ที่มีศักยภาพ ทำให้ในปัจจุบัน บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดถือเป็นบริษัทชั้นนำ ของประเทศไทย ที่ให้บริการ ขนส่งและกระจายสินค้า