เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้วยบุคลากรด้านโลจิสติกส์กว่า 200 คน ที่ พร้อมด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ ประจำตามสาขา กรุงเทพ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก(แม่สอด) แพร่ เชียงใหม่ และเชียงราย มีความพร้อมในการตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
หน่วยงานซ่อมบำรุง
ช่างซ่อมบำรุง ที่พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ชำนาญด้วยทักษะ และประสบการณ์ เพื่อบำรุง รักษาและซ่อมแซม ให้กับยานพาหนะของบริษัท ได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งนี้เป็น หน่วยงานที่สนับสนุน ด้านความปลอดภัยให้ กับพนักงานขับรถและยานพาหนะ ของบริษัท ได้อย่างดีเยี่ยม