เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ด้วยบุคลากรด้านโลจิสติกส์กว่า 200 คน ที่พร้อมด้วยทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญ ประจำตามสาขาต่างๆทุกภูมิภาค มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
หน่วยงานซ่อมบำรุง
ช่างซ่อมบำรุง ที่พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ชำนาญด้วยทักษะ และประสบการณ์ เพื่อบำรุง รักษาและซ่อมแซม ให้กับยานพาหนะของบริษัท ได้ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งนี้เป็น หน่วยงานที่สนับสนุน ด้านความปลอดภัยให้ กับพนักงานขับรถและยานพาหนะ ของบริษัท ได้อย่างดีเยี่ยม